Ekonomika a management

Účetnictví: rekvalifikační kurz (s akreditací MŠMT ČR)
Pro zájemce, kteří získají odborné znalosti ve zpracování a vedení kompletní agendy, zahrnující současné zákonné úpravy účetnictví včetně posledních novel příslušných zákonů.

Daňová evidence (JÚ) - kvalifikační kurz
Zájemci získají znalosti ve zpracování a vedení kompletní agendy, zahrnující současné zákonné úpravy účetnictví včetně posledních novel příslušných zákonů, včetně zaměření na praktické příklady.

Daňový speciál - kvalifikační kurz
Zaměřený na aktuální situace novely zákonů, vyhlášek, změny a novinky v oblasti ekonomiky a účetnictví.

Účetnictví (PÚ) - kvalifikační kurz - pro začátečníky

Účetnictví (PÚ) - kvalifikační kurz - pro pokročilé
Součástí obou kurzů je i řešení praktických příkladů.

Mzdová účetní - kvalifikační kurz
Cílem kurzu je získání odborné kvalifikace v oblasti mzdového účetnictví tak, aby absolvent byl schopen samostatné práce a to buď jako zaměstnanec firmy, organizace nebo OSVČ.

Asistentka, sekretářka - rekvalifikační kurz

Odborné ekonomické jednodenní semináře a kvalifikační kurzy
Pro ekonomy, mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky.
(Aktuální nabídka na tel. čísle 518352634.)

Pracovník sociální péče - rekvalifikační kurz
Pomocné a obslužné práce při péči o staré a pohybově postižené občany, jejich doprovod na příslušná oddělení a úkony s tím související.

Nespecifikcé rekvalifikace s praxí - rekvalifikační kurz